Onze aanpak

Steeds meer basisscholen geven hun onderwijs op gebied van wereldoriĆ«ntatie (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis)  op een andere manier vorm. Er zijn de laatste jaren verschillende methoden op de markt gekomen die hierop inspelen, maar het is ook mogelijk een eigen aanpak uit te werken. Dit laatste doen wij op De Zandberg, zoals ook te lezen in dit artikel (in: vakblad SLO Context).  

Iedere jaargroep op De Zandberg behandelt jaarlijks vijf thema's. Aan ieder thema zijn concrete doelen gekoppeld. De leerkrachten uit de jaargroepen geven vanuit deze doelen hun eigen thema's vorm. Hierbij worden de traditionele methoden gebruikt, maar ook andere bronnen en zelf-ontwikkeld materiaal. 


DOELGERICHT

ONTWIKKELEN

ZELFBEWUST

BELEVEN

In de praktijk betekent dit dat we vaker andersoortige opdrachten en activiteiten aanbieden, met volop ruimte voor eigen inbreng en de vaardigheden van de 21e eeuw. We werken hierbij volgens de cyclus 'zelfbewust beleven'  (zie afbeelding links).