DOELGERICHT ONTWIKKELEN

Hieronder staat een overzicht van de verschillende thema's per jaargroep.

Klik op een thema om te zien welke doelen eraan gekoppeld zijn.


* Voor de groepen 1 en 2 zijn het overkoepelende thema's waarbinnen wisselende subthema's worden uitgewerkt. Zo voorkomen we dat kinderen twee jaar op rij dezelfde thema's behandelen èn houden we de flexibiliteit om in te spelen op de belevingswereld van de kinderen.