* Voor de groepen 1 en 2 zijn het overkoepelende thema's waarbinnen wisselende subthema's worden uitgewerkt. Zo voorkomen we dat kinderen twee jaar op rij dezelfde thema's behandelen èn houden we de flexibiliteit om in te spelen op de belevingswereld van de kinderen.